ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2566  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  -  ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE5 ม.ค. 2567 0:01 น.11 ก.พ. 2567 23:59 น.
  -  นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ลงทะเบียน5 ม.ค. 2567 0:01 น.11 ก.พ. 2567 23:59 น.
  -  นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ลงทะเบียน5 ม.ค. 2567 0:01 น.11 ก.พ. 2567 23:59 น.
 • ช่วงวันเพิ่ม - ถอน - เปลี่ยนกลุ่มรายวิชา - เปลี่ยนสถานะ
 • 5 ม.ค. 2567 0:01 น.11 ก.พ. 2567 23:59 น.
    -  นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ลงทะเบียน5 ม.ค. 2567 0:01 น.11 ก.พ. 2567 23:59 น.
 • ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา
 • 5 ม.ค. 2567 0:01 น.11 ก.พ. 2567 23:59 น.
    -  นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ลงทะเบียน5 ม.ค. 2567 0:01 น.11 ก.พ. 2567 23:59 น.
    -  นักศึกษาชั้นปี อื่น ๆ ลงทะเบียน5 ม.ค. 2567 0:01 น.11 ก.พ. 2567 23:59 น.
    -  วันที่เริ่มปรับชำระค่าลงทะเบียนหลังกำหนด4 มี.ค. 2567 0:01 น.31 มี.ค. 2567 23:59 น.
 • การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา
 • 3 เม.ย. 2567 0:01 น.7 พ.ค. 2567 23:59 น.
 • ช่วงการถอน - ยกเลิกรายวิชา
 • 5 ม.ค. 2567 0:01 น.11 ก.พ. 2567 23:59 น.
     
        
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
          contact staff : ฝ่ายทะเบียนและสถิติ กองบริการการศึกษา (อุบลราชธานี)TEL.045-319900 FAX. 045-319911 (อุดรธานี)TEL.042-292037-8 FAX.042-292727